Spider-Brain Alien

By Anth — 

Het idee vertrok vanuit het creëren van een spin in een spinnenweb. De spinnen zelf zouden van diverse afmetingen moeten hebben.
Vermits dit vooral leek op hersenen, dacht ik wel cool om verder te werken op dat idee. De schets kreeg vorm door een afbeelding te bekijken van een alien uit een film in combinatie met de vorm van de donut die ik op dat moment at.
Ik begon met een schets van een alien, en werkte hierop verder.
Nadat ik de alien afgewerkt had, begon ik ervoor te zorgen dat ze er niet steeds hetzelfde uitzagen.
Voorlopig kijkt de alien altijd een bepaalde richting uit en heeft hij een verschillende lichaamsvorm.

De volgende stap bestaat eruit om een broek te maken, een leuke achtergrond, en nog meer voor differentiatie te zorgen.