By joren_paul — 

Vandaag zijn we weer verder gegaan met onze snus-bril-amoebe.<div>Bij de delaunay die voor de lijnen in de bril zorgden, werkte de seed parameter niet, aangezien de buitenlijnen van de bril altijd dezelfde blijven (bij verandering van de omtrekvorm veranderen de lijnen wel). Een eerste suggestie die ons werd aangereikt was een snap-node. Die zorgde voor beperkte variatie bij de lijnen. Later kwam de suggestie om scatter en resample nodes toe te voegen. Die boden veel meer mogelijkheden, aangezien dat er punten in het brilglas-oppervlak werden gezet, waardoor de delaunay-node meer variatiemogelijkheden kreeg.</div><div>Door random functies toe te voegen aan de scatter (bij de delaunay) en cornu functies konden we de snor en de lijnen in de bril laten variëren. De place-node zorgde voor de verschillende random variabelen bij de verschillende versies.</div><div>
</div><div>Het patroon van de body wordt vanaf nu met een cornu-node gegenereerd, in plaats van een sinwiggle. De vormen zijn daardoor organischer geworden. Hopelijk kan de vorm nog bijgesteld worden door een metaballs-node.</div><div>Expressions die het aantal ogen, aantal tanden en de grootte van het lichaam regelen zijn vandaag ook al bijgesteld, om tot een minder chaotisch geheel te komen.</div><div>
</div><div>Tot zover! </div>