Human Migration

By Elisha — 

Wat is het migratieverkeer over heel de wereld? Wat zijn de meest geliefde landen voor immigranten, waar komen ze voornamelijk vandaan?