Pirating the Oscars 2003-2012

By Jan-Bart De Bock — 

Aangezien er weinig bruikbare data te vinden waren over de verkoop van vinyl en het voor ons meer gaat over het medium op zich dan over muziek zijn we van onderwerp veranderd. Over piraterij binnen de filmindustrie vonden we wel veel interessante data. We vonden een hele hoop data over het lekken van films op het internet in relatie tot de oscaruitreikingen en hun release (cinema, dvd, blu-ray, …). Data via: waxy.org<div>
</div><div>We willen een schaal maken waarvan is af te lezen hoe snel een leak volgt op de release en hoe deze verbonden is met de oscar uitreikingen. Met data vanaf 2003 tot 2012 kunnen we een evolutie hierin onderzoeken. Er is tevens speculatie over de verschillende vormen van leaks die misschien zal af te lezen zijn uit onze visualisatie.</div>