The Happiness Factory Day 2

By Benjamin Aerts — 

Fase 1 en 2 van mijn project, het verzamelen van data en het omzetten in Nodebox naar de gewenste vorm, zit er op.<div>Het is echter nog niet zeker of ik alles met Nodebox zal kunnen doen vermits mijn voorstelling, van hoe de poster er uit zal zien, gebruik maakt van complexe codes.</div><div>Eventueel kan ik wel gebruik maken van de L-systems die in Nodebox gebruikt worden om groei patronen van bomen na te maken.</div><div>
</div><div>De bijgevoegde afbeelding toont aan hoe de druppels bij elkaar geplaatst zouden moeten worden.</div><div>
</div><div>Voorlopig zijn de grootte van de druppels bepaald door de Happiness in een bepaald land en de kleur door de consumptie van Cola in hetzelfde land.</div><div>
</div>