Alumni samenvatting

By Mark van Varik — 

Van een collega ontving ik ooit eens een alumni-onderzoek - althans, het samengevatte, leesbare bestand. Op verzoek werd me de database toegestuurd, waardoor ik ineens een mooie set met bruikbare gegevens had. Ik wilde dat niet alleen doen vanwege de oefening: het visualiseren van de data, ik wilde dat ook doen omwille van de toepassing van het resultaat. In mijn ogen zou het een welkome aanvulling op de bestaande resultaten en conclusies kunnen zijn.<div>
</div><div>Het mooiste aan de dataset was dat het 1195 ondervraagden bevatte, waardoor er dat aantal unieke combinaties aanwezig waren. Iedere student had namelijk zijn eigen loopbaan binnen de school gekend, met dito keuzes en resultaten. Met andere woorden: het leek me een uitdaging om die route te visualiseren, waardoor er automatisch patronen zouden ontstaan. Het zou uitermate geschikt moeten zijn om snel een inzicht te krijgen in populaire studierichtingen, de meest behaalde slagingspercentages, etc. </div><div>
</div><div>Ik had al snel in mijn hoofd hoe ik het wilde visualiseren (zie schets). Hoe ik dat zou moeten maken in Nodebox, dat was een heel andere vraag. Gelukkig bleek het gemakkelijker dan verwacht te zijn, waardoor het samenstellen relatief vlot ging (uiteraard met de nodige momenten waarop begeleiding onmisbaar bleek). Ik wilde graag een lijnenconstructie maken, waarbij elke lijn een ondervraagde ex-student bedroeg. Deze lijn zou dan van keuze(-optie) naar keuze(-optie) lopen. De gehele route, van boven naar beneden, zou dan ongeveer het parcours zijn dat de student destijds op school had doorlopen, met een toevoeging van de sector waarin hij of zij nu werkzaam is.</div><div>
</div><div>Het geheel laat een zowel een grote complexiteit zien (elke afzonderlijke lijn) als een grote homogeniteit (de gelijklopende routes / keuzes). Het is daarom, in mijn optiek, een heel bruikbaar document geworden. Jammergenoeg had ik geen tijd meer om er op een gesofisticeerde manier (d.w.z.: met de intelligentie van Nodebox) kleur aan toe te voegen. </div><div>
</div><div>
</div>