Human Migration (3)

By Elisha — 


Voor mijn visualisatie werkte ik rond het thema migratie. Het leek me interessant een globaal beeld te geven van het migratieverkeer over heel de wereld.<div>
<div>Elke lijn vertrekt vanuit een continent naar het land van bestemming. De kleur (rood) geeft de populariteit aan. Hoe roder de lijnen, hoe populairder het land/ continent.</div><div>
</div><div>Onder de wereldkaart plaatste ik een grafiek die het totaal aantal migratie van alle landen toont. Ook hierbij geeft de rode kleur de populariteit aan.</div></div>